Grønne Får hjælper med en bæredygtig fremtid!

Gennem os støtter du et godt formål

FN's Verdensmål

FN’s Verdensmål: En tryg fremtid for vores børn 

Grønne Får er skabt for at bidrage til en bedre fremtid for både mennesker og vores planet. Bæredygtighed er derfor en del af Grønne Fårs DNA.

FN’s Verdensmål er et vigtigt redskab til at skabe en mere bæredygtig verden, hvor vores børn kan få en tryg opvækst og en god fremtid. Vi vil alle sammen kun vores børn det bedste, så hos Grønne Får ønsker vi at tilbyde dem de bedste produkter, som er produceret så ansvarligt som muligt. Det mener vi er udvikling i balance, som kan bidrage til, at verden også i fremtiden vil være et godt sted at leve for vores børn. 

Grønne Får arbejder med verdensmål 4; kvalitetsuddannelse, 13; klimaindsats og 17; partnerskaber for handling.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse 

Hos Grønne Får er børnene i fokus, og vi synes derfor også, det er vigtigt, at de bliver inddraget ved at lære dem om bæredygtighed i børnehøjde. Grønne Får arbejder derfor med verdensmål 4; kvalitetsuddannelse og mere specifikt delmål 4.7, som stiler efter, at alle elever inden 2030 skal have tilegnet sig den viden, der er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling – herunder blandt andet gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil. Dette forsøger Grønne Får at gøre ved at sende små historier ud med hver købte vare, der har til hensigt at lære børn om, hvordan man kan leve mere bæredygtigt uden at skræmme dem.

Mål 13: Klimaindsats 

Hos Grønne Får er missionen at sikre en sund fremtid for vores børn, og det er derfor af højeste prioritet at passe på vores klode. Grønne Får arbejder derfor med verdensmål 13; klimaindsats. Grønne Får giver også inspiration til ’gør det selv’-projekter, opfordrer til et forsvarligt forbrug, minimerer emballage og fokuserer på bæredygtig produktion og transport. Der fokuseres derfor på klimatilpasning, oplysningsarbejde og forebyggelsesindsatser. 

I form af de små historier om bæredygtighed i børnehøjde, arbejder Grønne Får også med delmål 13.3, som handler om at forbedre undervisning og viden for at modvirke, tilpasse og begrænse skaderne.

Mål 17: Partnerskaber for handling 

Sidst men ikke mindst arbejder Grønne Får med verdensmål 17; partnerskaber for handling, da klimaindsatsen ikke kan gøres alene. Derfor støtter man ved hvert køb en organisation, der arbejder for at gøre en forskel indenfor bæredygtighed. Man kan vælge mellem to forskellige organisationer, der tager et socialt ansvar og bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Støtten er inkluderet i varens pris.

Hvad er FN’s Verdensmål egentligt? 
FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte en kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Kilde: verdensmaalene.dk